FULL DOCUMENTACIO

Principal
CURRICULUM
ALBUM ARTROSCOPIA
CASOS CLINICS
FULL DOCUMENTACIO
CONTACTE
LINKS
Web Mèdica Acreditada. Veure més informació

 

Amb l'experiència de la tesi doctoral "Artroscopia de genoll i esport: estudi de 2691 artroscopies de genoll en el pacient esportista" vam  dissenyar un nou full de documentació d'artroscopia de genoll. L'objectiu era aconseguir una eina de consens per a tots els traumatòlegs, que possibilités l'el.laboració d'estudis multicèntrics al estar feta amb respostes predefinides, amb un mateix llenguatge lesional, de fàcil cumplimentació i d'àgil extracció de dades.

Espero us sigui d'utilitat.

Con la experiencia de la tesis doctoral "Artroscopia de rodilla y deporte: estudio de 2691 artroscopias de rodilla en el paciente deportista" diseñamos una nueva hoja de documentación de artroscopia de rodilla. Su objetivo era conseguir una herramienta de consenso para los traumatólogos que posibilitase la elaboración de estudios multicéntricos al estar hecha con respuestas predefinidas, con un mismo lenguaje lesional, de fácil cumplimentación y de ágil extracción de datos.

Espero os sea de utilidad.

                                                                         obrir full de documentació artroscopia pdf

Principal | CURRICULUM | ALBUM ARTROSCOPIA | CASOS CLINICS | FULL DOCUMENTACIO | CONTACTE | LINKS