CASOS CLINICS

Una mostra de casos clinics personals.

 

Servei de COT de l'Hospital de la Creu Roja de l'Hospitalet 1991: Cap de servei dr. Rafel Orozco, staff drs. Girós, Solano, Cervelló, Muriano, Casals, Busquet (DEP), Barcons, Norberto, Gonzalez, Sales, Videla, Bertran, Mañà, Salvans, Vilamajó, Vives, Vela.
Servei de COT de l'Hospital de la Creu Roja de l'Hospitalet 1991
Aposició placa.<br>
Artrodesi carp 3
Abordatge dorsal carp.
Artrodesi carp 1
Colocació d'empelt de cresta ilíaca.
Artrodesi carp 4
RX perfil preoperatori.
Artrodesi carp 5
RX perfil postoperatori.
Artrodesi carp 6
Necrosi pulpell dit.
Cross finger 1
Cross finger 2<br>Description: Desbridament. Preparació de penjoll.
Cross finger 2
Zona donadora de penjoll.<br>
Cross finger 3
Zona donadora tapada amb empel lliure.<br>
cross finger 4
Cobertura zona volar.
cross finger 5
Cobertura zona dorsal.<br>
Cross finger 6
Fractura desplaçada base 1er MTC.
Fx. base 1er MTC J.B
Reducció i osteosíntesi amb miniplaca en T.
Fractura base 1er MTC J.B
Fractura olècranon amb desplaçament secundari.
Fractura olécranon perfil
Fractura olècranon tractada amb osteosíntesi cerclatge
Fractura olécranon perfil
Fractura pertrocanterea fèmur
Fractura pertrocanterea fèmur
Osteosíntesi cargol placa lliscant.
Fractura pertrocanterea fèmur
Fractura articular piló tibial. Front.
Fractura piló tibial.
Pseudoartrosi radi per osteosíntesi inestable.
Pseudoartrosi radi.
Estabilització del focus pseudoartròsic + decorticació.
Pseudoartrosi radi.

9subtrocanjb1.jpg

9subtrocanjb2.jpg
Luxació grau III acromio-clavicular.
Luxació grau III acromio-clavicular.
Reducció + reconstrucció lligaments coraco-acromials + cargol coraco-acromial segons tècnica de Bosworth + agulles de Kirschner.
Luxació grau III acromio-clavicular.
Genoll ocupat.
Vessament articular genoll.
 
Vessament articular genoll.
Reducció i osteosíntesi amb placa.<br>
fractura maleol extern M.C
Reducció i osteosíntesi amb placa.<br>
fx. maleol extern R.S
Osteosíntesi amb cargol placa lliscant.<br>
Fractura pertrocanterea fèmur F.M
Fractura pertrocanterea fèmur.
Fractura pertrocanterea fèmur F.M
Fractura distal de radi front.
Fractura distal radi.
Reducció i osteosíntesi amb placa en T + agulla Kirschner.
Fractura distal radi.
Fractura subcapital fèmur A.B
Fractura subcapital fèmur A.B
Pròtesi bipolar proximal fèmur en cas de persona molt gran  amb fractura coll fèmur.
Pròtesi bipolar.

subcapitaleh1.jpg
prótesi bipolar.
Protesi E.H
Fractura subcapital fèmur M.V
Fractura subcapital fèmur M.V

subcapital mv2.jpg
Imatge de visu fractura luxació d'astràgal. Severa deformitat anatòmica.
Fractura luxació d'astràgal.